Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2022-12-04/

Улаанбаатар -21.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1,2,3 Зуух №
Сүлжээний насос №,2,3 Сүлжээний насос №1  
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №2 Түүхий усны насос №1  
Компрессор №1, 3 Компрессор №2  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 5988Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 102Гкал
Түгээсэн дулаан 5886 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-8.5, P-2.0 Ата P1-8.5, P2-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-118,6 Т2-59℃ Т1-119Т2-59,6℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт  3800тн/цаг  3800 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт  40 тн/цаг 37 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  191Мвт
Нүүрс 2235 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  157/156/149℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 13640/ 7 хоног
Давс  39200 кг /65хоног/

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ