Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2021-09-24/

Улаанбаатар 21.1 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №2,3 Зуух №1                              
Сүлжээний насос №2 Сүлжээний насос №1,3  
Нэмэлт усны насос №1 Нэмэлт усны насос №2  
Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос №2  
Компрессор №1,2 Компрессор №3  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан Гкал
Түгээсэн дулаан Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт            Горим              Хэмжээ
Өгөх буцах усны даралт P1, P2-2.0 Ата P1, P2 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1, Т2 ℃ Т1, Т2 ℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт тн/цаг тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт тн/цаг тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  Мвт
Нүүрс  Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  ℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс  тн
Давс  кг

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ