Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2021-12-03/

Улаанбаатар -4.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1,3    Зуух №2          
Сүлжээний насос №1 Сүлжээний насос №2,3  
Нэмэлт усны насос №1 Нэмэлт усны насос №2  
Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос №2  
Компрессор №1,3 Компрессор №2  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 4135 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 67 Гкал
Түгээсэн дулаан 4068 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-8.0, P2-2.0 Ата P1-8.0, P2-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-106, Т2-56 ℃ Т1-106, Т2-52 ℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт  3140 тн/цаг 3084 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 38 тн/цаг 16 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  134 Мвт
Нүүрс  1407 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  152/148℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 15900 тн /11 хоног/ 
Өвлийн ачаалалтай сард /7 хоног/
Давс 29450 кг /49 хоног/

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ