Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2024-06-19/

Улаанбаатар 20.1 °C

1. Тоноглолын мэдээ

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

3. Сүлжээний усны параметр

4. Зарцуулалтын мэдээ

5. Утааны хийн параметр

6. Нөөцийн мэдээ

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ