Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2020-07-09/

Улаанбаатар -273.1 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №2,3 Зуух №1                              
Сүлжээний насос №2 Сүлжээний насос №1,3  
Нэмэлт усны насос №1 Нэмэлт усны насос №2  
Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос №2  
Компрессор №1,2 Компрессор №3  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 3761 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 91 Гкал
Түгээсэн дулаан 3665 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт            Горим              Хэмжээ
Өгөх буцах усны даралт P1-8.0, P2-2.0 Ата P1-8.0, P2-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-115, Т2-57 ℃ Т1-115, Т2-57 ℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт 2600 тн/цаг 2600 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 6 тн/цаг 6 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан 123.9 Мвт
Нүүрс 2100 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур 140 ℃
Азотын хий /NOx/ 228 мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/ 2250 мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/  23.5 мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 19265 тн
Давс 2100 кг

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ