Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2023-03-23/

Улаанбаатар -17.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №2,3 Зуух № №1
Сүлжээний насос №2 Сүлжээний насос №1,3  
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №2 Түүхий усны насос №1  
Компрессор №2,3 Компрессор №1  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 4134 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 44 Гкал
Түгээсэн дулаан 4090 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт   ДҮТ-Горим         Ажилласан Горим   
Өгөх буцах усны даралт P1-8.5, P-2.0 Ата P1-8.5, P-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-102 Т2-54℃ Т1-102 Т2-48℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт   3746 тн/цаг 3149 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 40 тн/цаг 39 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан 135.6 Мвт
Нүүрс 1544 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур 153/145/℃
Азотын хий /NOx/ мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/ мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 12220 тн/6 хоног
Давс 1000 кг/3 хоног

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ