Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2023-01-28/

Улаанбаатар -21.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1,2,3 Зуух №
Сүлжээний насос №2,3 Сүлжээний насос №1
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос №2  
Компрессор №1,2,3 Компрессор №  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 6482 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 94 Гкал
Түгээсэн дулаан 6388 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт   ДҮТ-Горим         Ажилласан Горим   
Өгөх буцах усны даралт P1-8.5, P-2.0 Ата P1-8.5, P-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-121 Т2-60℃ Т1-121 Т2-55.5℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт    3906.6 тн/цаг  3999 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт  30 тн/цаг 26.17 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  196 Мвт
Нүүрс 2423 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  147/153/158/℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 15113тн/7.5 хоног
Давс  11800кг/14.7 хоног

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ