Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2022-01-28/

Улаанбаатар -31.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1,2,3            
Сүлжээний насос №1 Сүлжээний насос №2,3  
Нэмэлт усны насос №1 Нэмэлт усны насос №2  
Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос №2  
Компрессор №2,3 Компрессор №1  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан  5235 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан  82 Гкал
Түгээсэн дулаан  5153 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-8.0, P2-2.0 Ата P1-8.0, P2-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-120, Т2-60℃ Т1-120, Т2-55℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт  3227 тн/цаг 3251 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 38 тн/цаг 19.3 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  168 Мвт
Нүүрс  1928 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  136/137/131℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс  13351 тн /6.9 хоног/ 
Давс 14200 кг /35.5 хоног/

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ