Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2024-02-27/

Улаанбаатар -22.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1,2,3 Зуух  
Сүлжээний насос №2,3 Сүлжээний насос №1  
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос №2  
Компрессор №1,2,3 Компрессор  
Хөргөлтийн усны насос №1 Хөргөлтийн усны насос №2  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 6419 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 77 Гкал
Түгээсэн дулаан 6342 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт ДҮТ-Горим Ажилласан Горим 
Өгөх буцах усны даралт P1-8.0, P-2.0 Ата P1-8.0, P-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-120 Т2-60℃ Т1-120 Т2-54℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт   4040 тн/цаг 3977 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 40 тн/цаг 36 тн/цаг

 

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан 195.008 Мвт
Нүүрс 2904 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур 145℃
Азотын хий /NOx/ мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/ мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 9094 тн/3 хоног
Давс 51500 кг/150 хоног

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ