Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2022-10-08/

Улаанбаатар -3.4 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №2 Зуух №3  Зуух №1 
Сүлжээний насос №2 Сүлжээний насос №1,3 Сүлжээний насос 
Нэмэлт усны насос №1 Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос 
Түүхий усны насос №2  Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос 
Компрессор №1 Компрессор №2,3 Компрессор 
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1 Хөргөлтийн усны насос

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 2068 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 45 Гкал
Түгээсэн дулаан 2023 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-7.0, P-2.0 Ата P1-7.0, P2-2.2 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-90, Т2-50℃ Т1-90, Т2-44℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт  1837 тн/цаг  1185 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт  40 тн/цаг  28 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  72 Мвт
Нүүрс  712 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  158 ℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс  19244 тн /27 хоног/ 
Давс  8800 кг /15 хоног/

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ