АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ