1. Ган хоолой матуулах
 2. Деаэраторын хаалт худалдах, худалдан авах
 3. Дулааны эрчим хүч худалдах, худалдан авах
 4. Ковш машины пальц
 5. Ковш машины хроп
 6. РХА сэлбэг хэрэгсэл
 7. Санхүүгийн тайлангийн аудитын ажил гүйцэтгэх
 8. Техникийн давс
 9. Түрээсийн гэрээ т-хэр-л
 10. Түрээсийн гэрээ үйлчилгээний т-хэрэгсэл
 11. Түрээсийн гэрээ шуурхай үйлчилгээний машин
 12. Хово машины дугуй
 13. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны 10 дугаар сарын орон тооны судалгаа