1. Ажлын төсөв боловсруулах
  2. Вагон жингийн программ суулгах ажил гүйцэтгэх гэрээ
  3. Корунд пластик шавар худалдах, худалдан авах
  4. АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ОРОН ТООНЫ ШИЛЭН ДАНСАНД ОРУУЛСАН СУДАЛГАА