АВТО ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭСЭГ

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Байгууллагын эзэмшлийн нийт машин, механизмын тоноглолын ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, засвар шинэчлэлт болон дотоод хэрэгцээний сэлбэг хэрэгсэл, материалын нийлүүлэлтийг хариуцан, алба хэлтсийг машин механизмаар саадгүй хангах