1. Ахуйн байрны засвар 
 2. Барилга сантехникийн материалын ашиг сонирхол
 3. Галаас хамгаалх ашиг сонирхол 
 4. Зуухны галын хотлын сопло 
 5. Нүүрс ашиг сонирхол 
 6. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл ашиг сонирхол 
 7. Өрлөг дулаалга 
 8. Ремен болон туслах материал ашиг сонирхол 
 9. Сүлжээний усны 700 хаалт
 10. Тос тослогооны ашиг сонирхол
 11. Төрөл бүрийн Кабель
 12. Уутат шүүлтүүрийн уут 
 13. Үнс хөөх хаалт ашиг сонирхол
 14. Харуул хамгаалалт ашиг сонирхол 
 15. Холхивч Насос 
 16. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн
 17. Цайны газар ашиг сонирхол