ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХ

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Амгалан дулааны станцын  технологи  үйл ажиллагаанд тохирсон  нүүрсний нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг төлөвлөх, тасралтгүй хангах, талбайд ирсэн нүүрсийг  түргэн шуурхай буулгах, нүүрсний чанарыг алдагдуулахгүй хадгалах зуухыг нүүрсээр тасралтгүй хангах