Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин /шинэчилсэн/