АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2022 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН