Аж ахуйн нэгж,  байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ