“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫГ ӨРГӨТГӨН УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗҮҮН БҮСИЙН ДУЛААНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ” БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ