1. Нүүрс худалдах, худалдан авах
  2. Үнс буулгах гэрээ Налайх
  3. Үнс зөөвөрлөх тээврийн хэрэгсэл түрээс
  4. Үнс зөөвөрлөх тээврийн хэрэгсэл түрээс
  5. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны 12 дугаар сарын орон тооны шилэн дансанд оруулсан судалгаа