1. Ажлын багаж мэдүүлэг
 2. Ажлын гутал мэдүүлэг
 3. Ажлын гутал мэдэгдэл
 4. Ажлын хувцас мэдүүлэг
 5. Ахуйн байрны засвар мэдүүлэг
 6. Барилга сантехникийн мэдүүлэг
 7. Буцаах салхилуурын мэдүүлэг
 8. Вагон хөмрөгчийн мэдүүлэг
 9. Галаас хамгаалах мэдүүлэг
 10. Гидро муфьт мэдүүлэг
 11. Давс ашиг сонирхол 
 12. Дотоод хэрэгцэээний мэдүүлэг
 13. Ду700 бөмбөлгөн хаалт
 14. ДХХА сэлбэг хэрэгсэл мэдэгдэл
 15. Зуу№03 мэдүүлэг
 16. Зуух№02 их засвар мэдүүлэг
 17. Кабель мэдүүлэг
 18. Компрессорын сэлбэг хэрэгсэл
 19. Компьютер мэдүүлэг
 20. Машины сэлбэг Мэдүүлэг
 21. Нүүрс мэдүүлэг
 22. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл мэдүүлэг
 23. Өрлөг дулаалга мэдүүлэг
 24. Реле хамгаалалт мэдүүлэг
 25. Ремен мэдүүлэг
 26. Сопло мэдүүлэг 
 27. Тос тосологоо мэдүүлэг
 28. Тусп мэдэгдэл
 29. Түлш дамжуулахын сэлбэг хэрэгсэл мэдүүлэг
 30. Уутат шүүлтүүрийн уут мэдүүлэг
 31. Үнс хөөх хөөлт мэдүүлэг
 32. Харуул хамгаалалтын мэдүүлэг
 33. Химийн бодис шил сав мэдэгдэл
 34. Холхивч мэдүүлэг 
 35. Хоолой мэдүүлэг
 36. Хор саармагжуулах мэдүүлэг
 37. Цахилгаан дагалдах мэдэгдэл
 38. Цахилгааны дагалдах хэрэгсэл
 39. Цэвэрлэгээний материал
 40. Шүүх материал мэдүүлэг