1. Уутат шүүлтүүрийн уут мэдэгдэл
  2. Хоолой оёдолгүй ашиг сонирхол
  3. Хүнд даацын болон суудлын автомашины СХ мэдүүлэг
  4. Хүнд даацын болон суудлын Ам сх ашиг сонирхол