1. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ
  2. Гэнэтийн ослын даатгалын гэрээ
  3. Компрессор HYCW-10.2 Худалдах, худалдан авах
  4. Өргөтгөл ТЭЗҮ орчуулах
  5. Сальник худалдах, худалдан авах
  6. Ус зөөлрүүлэх төхөөрөмжийн удирдлагын систем
  7. Химийн бодис, шил сав
  8. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны 2-р сарын орон тооны судалгаа