1. QXF 116-1.6-1.6-130-70 маркын зуухны горим тохируулах
  2. Гэнэтийн ослын даатгал
  3. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ
  4. Комьпютер, принтерүүдийн дагалдах хэрэгсэл худалдах, худалдан авах
  5. Өргөх зөөх механизмын техникийн магадлагаа, засвар үйлчилгээ хийх ажлын гэрээ
  6. Сургалтын программ зохиох ажлын гэрээ
  7. АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2023 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ОРОН ТООНЫ ШИЛЭН ДАНСАНД ОРУУЛСАН СУДАЛГАА