1. Ачаа тээврийн үйлчилгээ цахим
  2. Үнс хаях ДЦС-4
  3. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх
  4. Халуун агаар үлээгч тень
  5. Хими ус бэлтгэлийн системийн дижитал оролтын модул
  6. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны 8-р сарын орон тооны судалгаа