ЗУУХАН ЦЕХ

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангахын тулд тоноглолын найдвартай, эдийн засгийн хэмнэлттэй ажиллагааг  хангуулах зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна.