1. Даралтат савнуудад хийн сорилт техникийн магадлагаа хийх
  2. Зуух №01 метал болон гагнуурын чанар шалгах ажил гүйцэтгэх гэрээ
  3. Зуухан цехийн даралтат савнуудын хамгаалах хавхлагуудад туршилт, тохируулга хийх
  4. Цайны газрын түрээсийн гэрээ
  5. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны 9-р сарын орон тооны судалгаа