АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2019-2022 ОНУУДЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД