1. ААД

2.Туслах тоноглолын машинч III зэрэг

3.Зуухны ашиглалт-ТАД

4.Зуухны засвар-ТАД

5.Зуухны машинист - IY зэрэг

6.Насосны машинч-III