1.ААД

2.Туслах тоноглолын машинч III зэрэг

3.Зуухны ашиглалт-ТАД

4.Зуухны засвар-ТАД