1. ААД
  2. Туслах тоноглолын машинч III зэрэг
  3. Зуухны ашиглалт-ТАД
  4. Зуухны засвар-ТАД
  5. Зуухны машинист - IY зэрэг
  6. Насосны машинч-III