Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн хамт олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэхийг уриалж байна.

Жил бүрийн 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ ӨДӨР” болгон зарлажээ. 
Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн хамт олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэхийг уриалж байна.