“Хунан индастриал экүйпмент инсталейшн ХХК-ийн удирдлагыг хүлээн авч уулзалт хийлээ.

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн хэрэглээний 11 хувь буюу нийт 458.5 Гкал/цагийн дулааны тооцоот ачаалал бүхий “Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ийн хүчин чадлыг 116МВт-аар өргөтгөхтэй холбогдуулан Станцын удирдлагууд “Хунан индастриал экүйпмент инсталейшн ХХК-ийн удирдлага, ИТА-ыг 2022 оны 08 дугаар 08-нд хүлээн авч уулзлаа.