Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрмийн төсөлд санал авах тухай

Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрмийн төсөлтэй танилцан саналаа 2019.03.04-ний өдрийн дотор ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Мөнхцог munkhtsog@energy.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Утас: 62263061

Төсөл татах---------http://energy.gov.mn/topic/29#.XKHLTlUzbIV