1. Ажил гүйцэтгэх гэрээ

2. Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ

3. Бараа бөөнөөр худалдах, худалдан авах гэрээ

4. Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ

5. Барилгад засвар хийх гэрээ

6. Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ

7. Хамтран ажиллах гэрээ

8.Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ

9.Худалдах, худалдан авах гэрээ

10. Түрээсийн гэрээ