1. Эрчим хүчний сайдын тушаал-Өндөржүүлсэн бэлэн байдал хангах тухай

2.Гүйцэтгэх захирлын тушаал-Бэлэн байдал хангах тухай

3. Гүйцэтгэх захирлын тушаал-Хариуцлагатай эргүүл томилох тухай 2018.02.06 А/17

4.Гүйцэтгэх захирлын тушаал-Сар шинийн амралтын өдрүүдийн бэлтгэл хангах тухай 2018.02.06 А/18