Амгалан дулааны станц ХХК-ийн ажиллагсдын холбоо барих утасны дугаарын жагсаалт