АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ХХК-ИЙН ЗУУХАН ЦЕХИЙН ТОНОГЛОЛЫН СУДАЛГАА
         
Тоног төхөөрөмжийн нэр, төрөл марк  Ашиглалтанд орсон он  Суурилагдсан хүчин чадал Тоо ширхэг
1 Зуух -QXF116‐1.6/130/70 2015.09

Хүчин чадал:116 МВт
Даралт:1.6 МПа                          
Гарах усны температур:130⁰С          
Буцах усны температур: 70⁰С                
Утааны хийн температур: 135⁰С                                                                                                                   Сүлжээний усны зарцуулалт 1651тн/ц                                                                               

Зуухны АҮК: 90.93%                                                                                                                                 Галын хотлын  үеийн температур : 890⁰С                                                                                            

Нүүрсний зарцуулалт: 30.33 т/ц

2 Анхдагч агаарын салхилуур - VR49‐2000 D/S01 2015.09 G=112800 м3/цаг  P=19070 Пa N=800kВт
3 Хоёрдогч агаарын салхилуур - VR50‐1900 D/S3  2015.09 G=112800 м3/цаг P=12840 Пa N=560kВт
4 Буцаах салхилуур - RSR200H  2015.09 Q=2400 м3/цаг P=41700 Пa
5 Уутат фильтер - LKPB 2015.09 347564 м3/цаг 150℃
≤30 мг/Нм 3 99.9%
6 Утаа сорогч - VR65Ⅲ‐2500 D/S02 2015.09 Q=370200 м3/цаг P=7500 Пa  N=1000kВт 
7 Сүлжээний усны насос - KQSN400‐M6/620‐F, KQSN600‐M8/870‐F  2015.09 G=1850 м3/цаг 1.01MПa 
G=3700 м3/цаг 1.01MПa N=800kВт 
N=1600kВт  
8 Нэмэлт усны насос - ZS80‐65‐200/30.0SSC 2015.09 G=100 м3/цаг 0.7 MПa
9 Шаарга хөргүүр - GTL10D×4000 2015.09 G=0~3 т/ц N=7.5kВт 
10 Нүүрс тэжээгч - F55 2015.09 G=0~13т/ц 12ш
11 Нүүрсний бункер  2015.09 V=410м3
12 Түлшний бак  2015.09 V=40м3
13 Түлш буулгах насос -ZS50‐32‐200/3  2015.09 G=10 м3/цаг , 0.35MПa
14 Түлш тэжээх насос- NSMH210‐36W23  2015.09 2.6 м3/цаг, 2.5 MПa
15 Хөргөх цамхаг  2015.09 50м3/цаг
16 Түүхий усны бак  2015.09 V=500м3
17 Галын усны насос  2015.09 Q=255м3/цаг H=80м 
18 Түүхий усны насос   2015.09 G=160 м3/цаг, P=5 ата Nхөд=37 кВт n=2950 эрг/мин  
19 Хөргөлтийн усны насос  2015.09 G=100 м3/цаг, P=10.6 ата Nхөд=22 кВт n=2900 эрг/мин  
20 Дотоод хэрэглээний насос  2015.09 G=41 м3/цаг, ата Nхөд=37 кВт n=1480 эрг/мин  
21 Дотоод хэрэглээний нэмэлт усны насос  2015.09 G=5.5 м3/цаг, n=2900 эрг/мин  
22 Ялтсан халаагуур  2015.09  Q=10мвт G=175.68 м3/цаг, P=10 ата 
23 ХХУ-ны Ялтсан халаагуур  2015.09 Q=400квт   
24 Хуурай үнс буулгагч - SZJ100A.0 2015.09 Q=100 т/ц 
25 Доргиогч - ZF-10 2015.09  
26 Шаарганы бункер  2015.09 V=170 м3
27 Анхдагч шанагат  конвейер - LD400Ax16.5  2015.09 Q=6 т/ц
28 Хоёрдогч  шанагат конвейер - LD400Bx35  2015.09 Q=6 т/ц
29 Дэгдэмхий үнс бункерийн буцаах салхилуур - FRB100 2015.09  7.0 Нм3/мин  60 КПа 
30 Нарийн үнсний бункерийн буцаах салхилуур - FRB100  2015.09  8.0 Нм3/мин  90 КПа 
31 Цахилгаан халаагуур - DYK-40 2015.09 N=40кВт 
32 Даралтат савны Пневматик насос - CT0.5  2015.09   18ш
33 Агаар хүлээн авагч 2015.09 V= 2 м3
34 Агаар хүлээн авагч 2015.09 V= 5 м3
35 Агаар хүлээн авагч 2015.09 V= 6 м3
36 Шохойн чулууны бункер 2015.09 V=75 м3
37 Холигч - DN80-DN50 2015.09  
38 Эргэлдэгч тэжээгч  2015.09 Q=0-2.7 т/ц
39 Агаарын
компрессор
2015.09 N= 36.8 Нм3/мин
P= 0.85 MПа 
40 Бүдүүн шүүлтүүр 2015.09 N= 40 Нм3/мин
P= 0.85 MПа  
41 Нарийн шүүлтүүр 2015.09 N= 40 Нм3/мин
P= 0.85 MПа  
42 Хатаагч  2015.09 N= 40 Нм3/мин
P= 0.85 MПа  
43 Үйлчилгээний агаарын бак  2015.09 V=20 м3 P=1.0 MПа 
44 Төхөөрөмжийн агаарын бак  2015.09 V=20 м3 P=1.0 MПа 
45 Үеийн материалын бункер  2015.09 V=0.5 м3 
46 Элеватор - TB160-00 2015.09  
47 Элсний бункер  2015.09 V=1.0 м3 
48 Хөдөлгүүр 2015.09 N=0.55кВт 
49 Утааны яндан  2015.09 H=120м  φ4100