Эрчим хүчний салбарын 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шижилгээний бага хурлын удирдамж

Эрдэм шижилгээний өгүүллийн загвар