1. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн ажилтнуудаас асуух асуумж. Доорхи линкээр орж бөглөнө үү! Баярлалаа.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfejHgQXgkCg6gMQqg2-3CMGmubqMMy1EexU-ccKEBJ_Zxjug/viewform