Монгол Улсын Хөгжлийн банкны удирдлагууд Амгалан Дулааны Станцын үйл ажиллагаатай танилцав.

2018 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр Монгол Улсын Хөгжлийн банкны удирдлагууд Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслүүдтэй танилцах ажлын хүрээнд Амгалан Дулааны Станцын станцын үйл ажиллагаа болон төслийн үр дүнтэй танилцав.