“Интернетийн зохистой хэрэглээ тогтоох тухай”

Амгалан дулааны станц ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2018 оны А/49 “Интернетийн зохистой хэрэглээ тогтоох тухай”  тушаал батлагдав.