2017 Тайлан хамгаалалт

Амналан дулааны станц ХХК-ийн 2017 оны Тайлан хамгаалалт 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр явагдаж дууслаа.