“Засгийн газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах нээлттэй өдөрлөг”

       Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгуулагдсан

             “Засгийн газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах нээлттэй өдөрлөг”-т оролцов.