“ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ” МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАВ

                            АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ХХК-ИЙН АЖ АХУЙ

                              ХАНГАМЖИЙН АЛБАНЫ АЖИЛТАН СЭДХҮҮ

                                ОВОГТОЙ БОЛД НЬ “ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ”

                                                  МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАВ.